Părinții se vor autoriza pe site cu adresa de email, vor selecta instituția în care urmează sa fie înscris copilul și vor completa o cerere referitor la limba de instruire, IDNP, localitatea, adresa de domiciliu și școala. La formular, părintele va anexa copia buletinului de identitate și copia certificatului de naștere al copilului.

După înregistrare, părinții vor putea urmări pe site care este statul cererii. În prima etapă vor fi acceptați solicitanții care corespund districtului instituției de învățământ, iar în a doua etapă – ceilalți copii. Managerii instituțiilor de învățământ vor examina cererile în ordinea în care au fost depuse.

Solicitanții vor primi înștiințări dacă cererea nu corespunde adresei, dosarul depus on-line este incomplet sau lipsa locurilor disponibile. În caz de neacceptare, părinți pot raporta abuzul. Nerespectarea rândului și a procedurilor legale vor fi vizibile în sistem, iar șefii de instituții care nu vor respecta metodologia de înscriere vor fi sancționați.

Primăria municipiului Chișinău precizează că în anul de studii 2019-2020, în școlile din capitală vor fi înscriși în clasa I aproximativ 8000 de copii.

Proiectul a costat circa 89.000 lei. Elaborarea platformei „E-scoală” a durat 6 luni.