Identitate vizuală

Brand Assets

Elemente ce fac parte din identitatea vizuală a brand-ului Jurnal.md.

Logo

Semnătura brand-ului nostru.

Rubiniu de Jurnal

Pantone: Rubine Red
C: 0 M: 100 Y: 20 K: 0
R: 230 G: 0 B: 102
HEX: E60066

Alb

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
R: 255 G:255 B: 255
HEX: FFFFFF