Regulament

REGULAMENTUL Concursului SMS Jurnal TV

 1. DEFINIȚII
Prezentul Regulament stabileşte principiul de desfăşurare a Concursului SMS precum şi procedura de desfăşurare şi regulile de participare în cadrul acestuia.
Concursul SMS, cu denumirea ,,Privesti si Cistigi cu Jurnal TV’’ (în continuare „Concurs”) – concurs SMS de promovare a produselor şi serviciilor Jurnal TV, organizat pentru abonaţii Moldcell si Orange, în scopuri publicitare şi care se va desfăşura începând cu 19 septembrie 2016 și se va finisa la 10 noiembrie 2016, inclusiv.
În cadrul Concursului, Organizatorul, in perioada 19 septembrie 2016 – 10 noiembrie 2016, va anunţa în direct la Jurnal TV “cuvântul zilei”. Abonaţii Moldcell care vor expedia “cuvântul zilei” prin mesaj SMS la numerele scurte 5050 si/sau 5055, automat vor primi o melodie RBT (Ton Personal de așteptare), care se va prelungi ulterior la tarif standard, iar  Abonaţii Orange care vor expedia “cuvântul zilei” prin mesaj SMS la numerele scurte 5050 si/sau 5055, vor primi acces (link) pentru a descărca o imagine digitala (5050) sau maxim 10 imagini digitale (5055), şi vor avea posibilitatea să se înregistreze în Concurs pentru obţinerea Premiului oferit de Organizator. Toate premiile în cadrul Concursului vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului.
 
Abonat Moldcell sau Abonat Orange (împreună numiţi „Abonaţi”) – persoana fizică, abonat sau utilizator al serviciilor de comunicaţii electronice Moldcell sau Orange.
Participant - abonat sau utilizator al serviciilor de comunicaţii electronice Moldcell sau Orange, care, luând în prealabil cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, expediază “cuvântul zilei” prin mesaj SMS la numerele scurte 5050 si/sau 5055 şi astfel este înscris automat în cadrul Concursului SMS, desfăşurat de Organizator.
Cuvântul zilei” – Cuvântul care va fi făcut public în cadrul emisiei postului Jurnal TV, ce va trebui să fie expediat în conţinutul SMS-ului, fiind obligatorie reproducerea fidelă a acestuia.
Organizator– Compania ÎCS Jurnal de Chişinău Plus SRL, titulara Jurnal TV.
Operator - Compania ÎM Moldcell SA si Orange Moldova, furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din Moldova (numiţi împreună „Operatori”).
SMS – un serviciu GSM ce permite trimiterea şi recepţionarea de mesaje alfanumerice scurte (până la 160 caractere) sau binare cu ajutorul unor echipamente GSM.
Numerele scurte – numerele scurte 5050 si 5055, alocate de către Operatori pentru organizarea Concursului respectiv în scopul expedierii de SMS în conformitate cu Regulamentul Concursului SMS.
Cod de participare - numărul format din opt cifre, atribut fiecărui SMS valabil înregistrat, cîte unul pentru SMS-ul expediat la numărul 5050 şi cîte 10 pentru SMS-ul expediat la numărul 5055, care este extras aleatoriu;
Câştigătorul Concursului – participantul la Concurs, care a acţionat în cadrul prezentului Concurs, în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament, a fost selectat drept cîştigător şi a răspuns la apel.
 
 1. PRINCIPII GENERALE
Perioada desfăşurării Concursului: 19 septembrie 2016 – 10 noiembrie 2016 (încheierea concursului: ora 18:00).
Pentru a se înscrie în Concurs, este necesar de a expedia “Cuvântul zilei” difuzat la postul Jurnal TV prin expedierea unui mesaj SMS la numărul scurt 5050 pentru a primi un cod de participare si la numărul scurt 5055 pentru a primi 10 coduri de participare.
Ca răspuns la mesajul SMS, Abonatul Moldcell va primi garantat – o melodie RBT (Ton personal de așteptare), care va fi valabila timp de 30 de zile, Abonatul Orange va primi acces (link) pentru a descărca o imagine digitala (5050) sau maxim 10 imagini digitale (5055).
Descărcarea imaginilor digitale necesită utilizarea serviciului internet mobil şi respectiv a traficului internet pentru efectuarea descărcărilor respective. Orice costuri aferente utilizării serviciului internet mobil şi respectiv a traficului internet sunt suportate integral de către Participant.
 1. Participarea în cadrul Concursului SMS are loc prin intermediul expedierii mesajelor SMS de către Abonaţi de pe telefonul mobil.
 2. Concursul  SMS este organizat pentru Abonaţii Moldcell si Orange.
 3. Concursul SMS se bazează exclusiv pe vizionarea participanţilor a postului Jurnal TV şi identificarea cuvântului zilei.
 4. Concursul SMS nu este o loterie sau un joc de noroc şi are ca scop promovarea postului Jurnal TV, precum şi fidelizarea telespectatorilor.
 5. Numerele scurte pentru expedierea mesajelor SMS în cadrul concursului SMS sunt 5050 si 5055.
 6. Preţul unui mesaj SMS cu “cuvântul zilei” expediat la numărul scurt 5050 constituie 7,00 lei (TVA inclus), si pentru numărul scurt 5055  - 50,00 lei (TVA inclus), pentru toţi abonaţii Moldcell şi Orange.
 7. Înregistrarea pentru participarea în cadrul Concursului SMS confirmă manifestarea de voinţă a Participantului, inclusiv şi faptul că Participantul a luat cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles şi este de acord cu aceste prevederi.
 
 1. PARTICIPANŢII CONCURSULUI SMS
   
 2. La Concursul SMS pot participa cetăţenii Republicii Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, care sunt Abonaţi Moldcell sau Orange.
 3. Abonaţii au dreptul de a utiliza numai telefonul mobil, care este certificat în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă.
 
 1. REGULI
   
 2. Abonat care a decis să participe la Concursul SMS, va expedia un Mesaj SMS cu “cuvântul zilei” la numărul/ numerele scurte şi, prin aceasta, îşi va manifesta acordul la înregistrare în calitate de Participant la Concurs.
 3. În procesul expedierii mesajelor SMS de către Abonaţi la numerele scurte SMS, în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament al desfăşurării Concursului, aceştia vor putea participa la Concurs, realizând consecutiv următoarele acţiuni:
  1. Abonaţii vor viziona pe parcursul zilei emisiunile Jurnal TV, unde vor putea vizualiza “cuvântul zilei”, după care vor trebui sa expedieze prin SMS “cuvântul zilei” la numerele scurte atribuite Concursului SMS.
  2. “Cuvântul zilei” este stabilit de către Organizator şi acesta este valabil de la ora 18:20 a zilei curente până la ora 18:00 a zilei următoare. În perioada în care nu au loc extrageri, „Cuvîntul zilei” este valabil de la ora 18:20 a zilei de joi pînă la ora 18:00 a zilei de luni.
 
 1. ACUMULAREA CODURILOR DE PARTICIPARE
   
 2. Toţi participanţii vor începe Concursul SMS prin expedierea prin SMS “cuvântului zilei” la numerele scurte SMS 5050 si 5055.
 3. În cazul în care Participantul a expediat la numărul scurt 5050 SMS care conţine ”cuvântul zilei”, acesta va primi un cod de participare, iar cel ce a expediat la numărul scurt 5055 va primi 10 coduri de participare, fiind înscrişi automat in concursul SMS.
 4. Mesajele SMS cu cuvintul zilei corect se vor considera valabile şi abonaţii v-or fi înscrişi în concurs primind coduri unice şi cadouri garantate (o melodie RBT, care se va prelungi ulterior la tarif standard,  sau acces (link) pentru a descărca  o  imagine digitala).
 5. În cazul expedierii mesajului SMS în formatul corect la numărul scurt al Concursului, sistemul va informa Participantul despre înregistrarea cu succes în concurs, şi, Participantul la Concurs va fi taxat cu suma egală cu tariful unui Mesaj SMS la numerele scurte conform prezentului Regulament.
 6. În cazul expedierii mesajului SMS în formatul incorect la numărul scurt al Concursului, sistemul va informa Participantul despre eroare şi Participantul la Concurs nu va fi taxat.
 7. În cazul în care în rezultatul expedierii mesajelor SMS contul Participantului a devenit negativ, acesta este obligat să achite în întregime Operatorului datoria formată.
 8. Codurile de participare acumulate pentru expedierea unui „Cuvânt al zilei” sunt valabile doar pe perioada de valabilitate a „Cuvântului zilei”, în perioada 18:20 a zilei curente până la ora 18:00 a zilei următoare. Odată cu desemnarea câștigătorului zilei sau constatarea lipsei câștigătorului, codurile de participare se anulează, formându-se o nouă listă.
 
 1. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIILOR
   
 2. Pentru stabilirea Câştigătorului Concursului, Organizatorul înregistrează numărul de telefon al fiecărui Participant, SMS înregistrat, codul atribuit şi timpul de recepţionare a fiecărui mesaj SMS din cadrul Concursului.
 3. Toţi Participanţii vor fi identificaţi după numărul de telefon mobil şi codurile unice atribuite SMS-rilor înregistrate.
 4. Determinarea câştigătorilor va avea loc in fiecare zi, de luni până joi, la sfârşitul zilei, pe perioada 19 septembrie 2016 – 10 noiembrie 2016, între orele 18:00 – 18:20. În ziua de luni se vor extrage câștigătorii pentru perioada:  18:20 a zilei de joi – 18:00 a zilei de luni. Determinarea cîştigătorilor se va efectua prin extragere electronică. Exceptie este parioada de 03 noiembrie – 10 noiembrie, cind vor fi două extrageri pentru premiul special,care va avea loc pe 10 noiembrie 2016.
 5. În acest scop, din lista de numere de la care a fost expediat SMS-ul pentru abonaţii fiecărui operator în parte, se va extrage electronic cîte un cod ce a fost atribuit participantului. Va fi verificată validitatea perioadei SMS cu “cuvântul zilei” expediat şi dacă se va aprecia ca fiind valid, participanţii selectaţi vor fi apelaţi la numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul. Cistigatorul va fi apelat de doua ori (maxim 5 tonuri de aşteptare), iar dacă acesta nu răspunde se trece la selectarea următorului participant de la acelaşi operator,care la fel va fi apelat de doua ori.
 6. În fiecare zi de concurs vor fi apelate aleatoriu doua numere de telefon, câte unul de la fiecare operator. În cazul în care niciuna din cele 2 persoane apelate nu vor răspunde se va considera că în acea zi nu a fost desemnat nici un câștigător. În cazul în care primul apelat răspunde la apel, selectarea şi apelarea celui de al 2-lea număr nu se mai efectuează. Excepție ziua de joi, 10.11.2016, pentru perioada 03 noiembrie – 10 noiembrie, cind vor fi oferite doua premii speciale.
 7. Rezultatul privind câştigătorul concursului se anunţă public şi se consemnează într-un Proces verbal semnat de membrii comisiei special constituite, în care se vor indica: numele, prenumele, numărul de telefon, ziua/luna/anul naşterii, localitatea. Zilnic, de luni până joi, se va repeta aceeaşi procedură.
 8. În calitate de premii pentru câştigătorii Concursului vor fi acordate:
Perioada 19 septembrie – 03 noiembrie, 10,000 de lei de luni pina joi pentru un singur cistigator de la fiecare operator, in cadrul emisiunii “Veranda” difuzata de Jurnal TV.
Pentru perioada 03 noiembrie – 10 noiembrie  se va acorda un premiu mare pe data de 10 noiembrie 2016, acesta va fi un premiu special pentru un singur cistigator de la fiecare operator.
 
 1. În cadrul Concursului există următoarele restricţii:
 • Din premiu vor fi reţinute şi achitate impozitele şi taxele aferente, impuse prin lege;
 • La concurs nu pot participa angajaţii şi exponenţii Moldcell, Orange, Intermobcom şi Jurnal TV, precum şi a membrilor familiilor acestora (părinţi, copii, soţ/soţie, fraţi/surori).
  1. Premiul va fi acordat Participantului care va prezenta buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, sau alt act de identitate valabil şi cartela SIM, care atestă utilizarea serviciilor Operatorului.
  2. Locul decernării premiilor – Oficiul central Jurnal TV, str. Vlaicu Pârcălab 63, mun. Chișinău, de la ora 11:00 până la ora 16:00, în zilele de luni - vineri.
  3. Transmiterea dreptului de intrare în posesia premiului unei alte persoane nu se admite, cu excepţia procurilor notariale care vor specifica expres acest drept.
  4. Toate premiile prevăzute în prezentul Regulament trebuie să fie revendicate, cel târziu, până la data de 30 noiembrie 2016. Premiile, care nu vor fi revendicate până la această dată, nu vor mai fi achitate.
  5. Organizatorul nu poarta răspundere in caz de imposibilitate a Câștigătorului de a beneficia de Premiu (din oricare motive, inclusiv dar nu limitat la motivele personale sau cele legale, etc.). În cazul în care Câştigătorul nu poate beneficia de Premiul respectiv din motivele enumerate mai sus, Organizatorul este în drept să dispună unilateral de acest Premiu, la propria discreţie.
 
 1. LIMITĂRI
   
 2. Pentru determinarea câştigătorilor vor fi luate în consideraţie doar mesajele SMS, expediate de pe echipamente terminale de comunicaţii mobile, fără utilizarea cărorva echipamente tehnice suplimentare. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în consideraţie codurile de participare ai acelor Participanţi, pe care îi suspectă că au utilizat astfel de echipamente tehnice.
 3. La Concursul SMS vor participa toate  mesajele SMS ce corespund cerinţelor acestui Regulament.
 
 1. CONDIŢII SUPLIMENTARE
   
  1. Expedierea mesajelor la numerele scurte SMS confirmă faptul că Participantul a luat în totalitate cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles pe deplin şi este de acord cu toate aceste prevederi.
  2. Prin înregistrarea sa în calitate de Participant la Concursul SMS, abonatul confirmă acordul său de a respecta regulile prezentului Regulament, precum şi acceptă faptul că va suporta de sinestătător consecinţele utilizării serviciului dat, inclusiv şi în cazul încălcării regulilor stabilite.
  3. În cazul încălcării de către Participant a regulilor de participare la Concursul, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-i anula rezultatul obţinut.
  4. Participarea la Concurs presupune acordul Participantului la prezentarea publică a acestuia în calitate de Câştigător al Concursului în cazul decernării Premiului şi utilizarea de către Organizator a numelui, imaginii acestuia şi interviurilor acordate pentru publicarea în mijloacele mass-media a informaţiei privind Rezultatele Concursului. Participanţii sunt de acord să acorde cu titlu gratuit interviuri publicitare despre participarea lor la Concursul SMS la radio sau TV şi în alte surse mass-media, precum şi să se fotografieze pentru executarea materialelor publicitare grafice. Toate drepturile de autor asupra acestor materiale vor aparţine Organizatorului.
  5. În cazul în care vreuna dintre condiţiile prezentul Regulament îşi pierde valoarea ca rezultat al acţiunii unei legi, a normelor sau dispoziţiilor adoptate de către Guvern, sau ca rezultat al unei hotărâri judecătoreşti finale cu dispoziţii corespunzătoare, acest fapt nu va influenţa valoarea juridică a celorlalte prevederi, nerecunoscute drept nevalabile din punct de vedere juridic.
 
 1. DISPOZIŢII FINALE
   
 2. Organizatorul nu va purta răspundere pentru posibilele dereglări în desfăşurarea Concursului SMS şi/sau încetarea lui înainte de termen, cauzate de circumstanţe ce nu depind de voinţa sa.
 3. Organizatorul este în drept să modifice regulile Concursului SMS ce ţin de modul de desfăşurare şi modul de înmânare a premiilor Câștigătorilor, cu publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului – www.jurnaltv.md.
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de modifica prevederile prezentului Regulament, inclusiv de a înceta Concursul SMS cu publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului www.jurnaltv.md.

   
 5. LIMITELE RESPONSABILITĂŢII OPERATORILOR
   
 6. Operatorii, nu sunt Organizatorii Concursului SMS indicat în prezentul Regulament şi nu poartă răspundere pentru acţiunile Organizatorului şi pentru consecinţele acestor acţiuni, ce se referă direct sau indirect la persoane terţe.
 7. Abonatul, expediind SMS la numărul scurt, împuterniceşte Operatorul şi confirmă acordul său pentru oferirea de către Operator Organizatorului a informaţiei personale despre Abonat, şi anume: numărul de telefon de la care a fost expediată Solicitarea (în unele cazuri speciale), conţinutul acestei Solicitări, de asemenea data şi ora expedierii acestei Solicitări (în toate cazurile).
 8. Operatorul nu oferă nici o informaţie cu privire la Concursul SMS. Toate întrebările, cererile, reclamaţiile şi litigiile apărute în legătură cu Concursul SMS, Abonaţii le expediază Organizatorului prin informaţia de contact indicată în prezentul Regulament.
 9. Operatorul nu acceptă nici o cerere, plângere, reclamaţie în privinţa drepturilor de autor, în privinţa serviciilor, organizării, condiţiilor şi modului desfăşurării prezentului Concurs SMS. Toate întrebările, cererile, reclamaţiile în privinţa organizării Concursului SMS, se expediază Organizatorului prin informaţia de contact indicată în prezentul Regulament.
 10. Operatorul îi oferă Abonatului posibilitatea de expediere a SMS la numerele scurte în cadrul Concursului SMS, în exclusivitate, în limitele zonei de acoperire a reţelei Operatorului.
 11. Operatorul nu primeşte nici o pretenţie în ceea ce priveşte timpul de livrare a mesajului SMS şi avertizează Abonatul că expedierea şi/sau recepţionarea SMS poate dura până la 12 ore.
 12. Operatorul nu răspunde pentru faptul ca abonatul/participantul nu a putut participa la Concursul SMS, nu a fost devenit câştigător sau nu a fost stabilită legătura cu Organizatorul din cauza limitărilor/problemelor tehnice sau altor limitări în serviciile de comunicaţii electronice, cum ar fi: încărcarea reţelei, lipsa de acoperire sau semnal slab, suspendare temporara a serviciului in scopuri operaţionale, cum ar fi reparaţia deranjamentelor, mentenanţă planificată sau modernizarea reţelelor, telefon defectat, cartela SIM defectata, orice eroare a echipamentelor sau programelor software, trafic intens de internet etc.
 
Organizatorul a elaborat şi aprobat prezentul Regulament privind procedura, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Concursului SMS pentru abonaţii serviciilor de comunicaţii electronice Moldcell pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Organizator :
ÎCS Jurnal de Chişinău Plus SRL
Director general