Discuțiile privind domeniul educației și cercetării s-au axat preponderent asupra intensificării relațiilor de colaborare privind schimbul de experienţă şi bune practici în domeniul învăţământului, în special în contextul implementării prevederilor Procesului Bologna, stabilirea contactelor directe între instituţii de învățământ de diferite niveluri şi realizarea proiectelor de interes comun, inclusiv, a proiectelor de cercetare ştiinţifică – în cadrul Programelor Erasmus+, eTwinning, CEEPUS, dezvoltarea programelor educaționale, vizite de studiu, stagii la instituțiile italiene, seminare, ateliere de lucru, training-uri, instruiri la locul de muncă și dezvoltarea de proiecte-pilot.

Implementarea programelor de educație și formare profesională de calitate, relaționate protecției și restaurării patrimoniului cultural în învățământul profesional tehnic și secundar cât și cel superior, consolidarea cadrului legislativ și de reglementare a patrimoniului cultural potrivit necesităților actuale ale Republicii Moldova, precum și dezvoltarea relațiilor de cooperare în domeniu au fost alte aspecte abordate de către cei doi oficiali.

Colaborarea pe segmentul cultură dintre cele două state se axează inclusiv pe susținerea participării interpreţilor şi colectivelor artistice la festivalurile organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și, invers.

În context, menționăm despre evoluarea artiștilor italieni în cadrul Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”. La ediția din 2019 vor participa soliștii: Marco Caria, Daniella Capiello, Raffaelle Abete, coregraful Ada Simona Totaro și regizorul Andreea Battistini.

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între instituţiile de resort cu posibilitatea semnării unor acorduri bilaterale de cooperare în domeniul tineretului, dezvoltarea politicilor pentru tineret între state, prin impulsionarea participării tinerilor la activităţi civice, culturale, economice şi educaţionale, stimularea creativităţii, promovarea mobilităţii lucrătorilor de tineret şi tinerilor în spaţiul european; sprijinirea formării, pregătirii si perfecţionării profesionale a studenţilor şi tinerilor; organizarea de tabere sociale şi tematice pentru tineri sunt alte obiective discutate în cadrul întrevederii.

La final, părțile au convenit să intensifice colaborarea în vederea valorificării potențialului bilateral existent, care este unul considerabil.

mecc.gov.mdmecc.gov.md