Scopul Acordurilor de finanțare constă în asistarea Republicii Moldova în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței și securității aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor Republicii Moldova.

Astfel, resursele financiare acordate de către Banca Mondială sub formă de împrumut sunt destinate pentru extinderea stației din Vulcănești, modernizarea stației din Chișinău și construcția liniei electrice aeriene LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău.

Totodată, urmează să fie construită o clădire pentru noul sediul al Î.S. „Moldelectrica”, inclusiv a unui nou centru de dispecerat, actualizarea/modernizarea sistemului existent SCADA/sistemului de management energetic, instalarea unui nou sistem de management al contorizării.

Proiectul de interconectare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României va fi realizat prin intermediul ÎS „Moldelectrica” și Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și este preconizat a fi finalizat în anul 2024.

Valoarea totală a proiectului este de 261 mln de euro, o parte din resursele financiare necesare pentru implementarea Proiectului sunt acoperite din contul BERD și BEI în valoare de 80 mil. Euro fiecare, o parte de către Uniunea Europeană sub formă de grant în valoare de 39,94 mln de euro, prin intermediul BERD și o parte de către Banca Mondială prin intermediul Agenției Internaționale de Dezvoltare în valoare totală de 61 mln de euro împrumut.