image
Sursa foto: azernews.az

Consiliul de directori executivi al FMI a aprobat o debursare imediată a 144,8 mil. de dolari SUA pentru Republica Moldova

Consiliul de directori executivi al FMI a aprobat o debursare imediată de 144,81 de milioane de dolari SUA pentru Republica Moldova pentru acoperirea cheltuielilor urgente legate de finanțarea balanței de plăți în contextul războiului din Ucraina.

Fondul a finalizat astăzi evaluarea ad-hoc a programului susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă pentru Republicii Moldova.

În afară de aceasta, Consiliul de directori executivi a aprobat majorarea volumului de finanțare și redistribuirea tranșelor. Suma totală a debursărilor în cadrul programului de 40 luni, încheiat cu Republica Moldova, susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă, aprobat în decembrie 2021, a fost majorată cu circa 260,11 milioane de dolari SUA, atingând acum un volum de circa 795,72 de milioane de dolari SUA.

„Războiul din Ucraina afectează economia Republicii Moldova printr-o multitudine de canale, inclusiv prin majorarea prețurilor la resursele energetice, perturbarea comerțului, scăderea încrederii populației, dar și indirect, ca urmare a sancțiunilor impuse Federației Ruse. Frontiera Republicii Moldova a fost traversată deja de peste 400 mii de refugiați care au părăsit Ucraina din cauza războiului. Această cifră raportată la numărul de locuitori este pe departe cea mai înaltă din regiune. Majoritatea refugiaților au tranzitat Republica Moldova, îndreptându-se spre alte state, dar circa un sfert au rămas în țară. Debursarea imediată a mijloacelor financiare prin mecanismele de finanțare ECF și EFF îi va permite Republicii Moldova să acopere cheltuielile urgente legate de finanțarea balanței de plăți în contextul confruntării cu aceste șocuri”, precizează FMI.

În urma discuțiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, directorul adjunct al FMI și președinte în exercițiu al ședinței, Kenji Okamura, a declarat că FMI a apreciat angajamentul ferm al autorităților Republicii Moldova de a implementa programul susținut de FMI, în pofida situației complicate.

„Directorii executivi au remarcat că impactul războiului din Ucraina și sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse și Belarusului, inclusiv perturbarea comerțului, majorarea și volatilizarea prețurilor la resursele energetice și afluxul continuu al unui număr mare de refugiați, a afectat semnificativ Republica Moldova și a sporit necesitățile de finanțare externă.

Ei au apreciat acțiunile prompte ale autorităților în condițiile crizei și au salutat adoptarea rectificării bugetului pentru protejarea populației vulnerabile, acoperirea cheltuielilor de natură umanitară pentru susținerea refugiaților și menținerea coeziunii sociale. Totodată, directorii executivi au subliniat importanța respectării cu strictețe a prevederilor Legii bugetului, dar și a unei monitorizări atente a veniturilor și presiunilor suplimentare pe partea de cheltuieli. Ei au accentuat că planificarea bugetară trebuie să păstreze neschimbat scopul cheie de asigurare a sustenabilității datoriei de stat. În condițiile unei incertitudini fără precedent, directorii executivi au salutat sakutat faptul că autoritățile sunt gata să implementeze planurile pentru situații neprevăzute, în caz de materializare a riscurilor.

Directorii executivi au salutat măsurile de politici întreprinse cu fermitate de Banca Națională a Moldovei pentru a face față creșterii inflației. Eu au apreciat reziliența sectorului financiar, în pofida presiunilor temporare asupra lichidității. În general, directorii executivi au căzut de acord că pe viitor va fi important de calibrat cu atenție măsurile de înăsprire a politicii monetare pentru a asigura echilibrul dintre obiectivul asigurării stabilității financiare și obiectivul asigurării creșterii economice. Pe viitor, intervențiile pe piața valutară trebuie să fie limitate la prevenirea unei ajustări dezordonate a cursului de schimb și la reducerea volatilității excesive a cursului de schimb.

Directorii executivi au felicitat autoritățile pentru respectarea condițiilor programului și realizarea progresului pe calea implementării reformelor cheie, inclusiv pentru respectarea criteriilor de performanță structurale privind guvernanța bugetar-fiscală, supravegherea sectorului financiar, supravegherea sectorului întreprinderilor de stat și consolidarea legislației anticorupție. Ei au încurajat autoritățile să lucreze în continuare asupra registrului integrat al contribuabililor, analizei complexe a cheltuielilor fiscale și consolidării autonomiei instituționale a Băncii Naționale a Moldovei.

Directorii executivi au subliniat importanța critică a focusării programului pe eliminarea deficiențelor semnificative de guvernanță și a vulnerabilităților instituționale și au salutat accentul pus pe consolidarea statului de drept și a supravegherii sectorului financiar. Ei au remarcat că reformele continue în cadrul programului – dacă sunt ordonate în mod corespunzător și implementate cu fermitate – vor stimula productivitatea, vor debloca investițiile private și vor sprijini creșterea economică incluzivă și durabilă”, se arată în declarație.

comentarii: