image

Promo-LEX: Ca prezidențialele de la toamnă să fie libere și corecte, legislația trebuie modificată de urgență

Alegerile prezidențiale pot fi libere și corecte numai dacă vor fi soluționate problemele existente în legislația electorală, iar CEC trebuie să joace un rol pro activ în acest sens. Este poziția Asociației Promo-LEX, care a lansat un APEL PUBLIC privind necesitatea urgentă de soluționare a problemelor legale care pot afecta organizarea și desfășurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova în toamna anului 2020.

În acest sens, Promo-LEX atrage atenția că, în urma alegerilor prezidențiale din 30 octombrie (13 noiembrie) 2016, Curtea Constituțională a formulat șase adrese Parlamentului Republicii Moldova. Parlamentul, contrar prevederilor legislației nu a soluționat în nici un fel trei adrese, iar alte trei adrese au fost soluționate doar parțial.

„Atât Promo-LEX, în calitate de misiune națională de observare a alegerilor, cât și Misiunile internaționale au formulat numeroase recomandări privind modificarea cadrului legal din Republica Moldova, însă constatăm, cu regret, că acestea nu au fost luate în calcul de Parlament. De asemenea, constatăm că modificările legislației electorale efectuate în perioada 2016-2020 nu au avut un caracter sistemic, fiind, preponderent, de conjunctură și vizând oportunitatea politică. În mod aparte, atragem atenția că Comisia Electorală Centrală, contrar angajamentelor asumate public față de partenerii de dezvoltare dar și față de reprezentanții Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte nu a publicat și, nici nu a inițiat procesul de consultare publică a propunerilor de modificare a legislației electorale și a cadrului legal conex. Subliniem că aceste propuneri au fost elaborate deja, cu suportul partenerilor de dezvoltare”, susține Asociația.

Promo-LEX insistă pe ideea că propunerile de modificare pot fi utile pentru soluționarea problemelor ce ar putea apărea în campania prezidențială din toamna anului curent, iar nițierea neîntârziată a procesului de discutare publică a propunerilor va duce la perfecționarea acestora și a legislației electorale.

Pe baza celor expuse, Asociația Promo-LEX solicită, în mod urgent:

Comisiei Electorale Centrale:

publicarea pentru consultare publică a propunerilor de modificare a legislației electorale și a cadrului legal conex elaborate cu susținerea partenerilor de dezvoltare;

examinarea în ședință a propunerilor și înaintarea acestora spre examinare Parlamentului.

Parlamentului Republicii Moldova:

examinarea și soluționarea adreselor Curții Constituționale;

inițierea neîntârziată a modificării legislației electorale cu participarea largă a părților interesate în procesul de consultare publică a proiectelor;

utilizarea drept bază pentru modificarea cadrului legal a recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor, în special, de la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016.

Găsiți aici apelul integral.

Citeşte mai mult despre

comentarii: