Referitor la conectarea instituțiilor sociale la rețeaua centralizată de agent termic, e de menționat că grădinițele din capitală sunt asigurate cu încălzire sută la sută.

De asemenea, pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, conectarea la agentul termic este realizată la nivel de 74% sau 104 școli și licee din totalul de 140.

Totodată, instituțiile medicale din capitală sunt conectate în proporție de 81 la sută sau 51 de obiective din totalul de 63.

Administrația publică locală Chișinău îndeamnă în continuare subiecții implicați în procesul de livrare a agentului termic la conlucrare, astfel ca locuitorii Chișinăului să beneficieze de căldură în apartamente, în condițiile în care vremea de afară și data din calendar impun acest lucru.