Printre cei 73 de subiecți se mai numără și 14 procurori, cinci judecători, patru președinți de raioane, trei vicepreședinți, 23 primari și un viceprimar.

Totodată, în atenția inspectorilor de integritate au fost și alte persoane în funcții publice -19 funcționari publici, 31 funcționari cu statut special, 40 de consilieri locali, 32 de conducători ai instituțiilor publice, 1 director adjunct al unei instituții publice, 1 membru al Consiliul Observator al IPNA Teleradio –Moldova.

De asemenea, în aceeași perioadă de referință, au fost întocmite 104 procese verbale de refuz a controlului.mâ

La compartimentul ce vizează procedurile de control inițiate pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2020, ANI comunică că Inspectoratul de Integritate a înregistrat o creștere de 63% a numărului proceselor verbale de inițiere a controlului faţă de perioada similară a anului precedent, acest fapt fiind condiționat inclusiv de majorarea numărului de inspectori angajați în cadrul ANI.

Astfel, în perioada de referință, inspectorii de integritate au întocmit 197 procese-verbale de inițiere a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, după cum urmează:

• AVERE - 57 de subiecți în procedura de verificare;

• CONFLICT DE INTERESE – 57 de subiecți în procedura de verificare;

• INCOMPATIBILITĂȚI – 81 de subiecți în procedura de verificare;

• RESTRICȚII -1 subiect în procedura de verificare;

• LIMITĂRI - 1 subiect în procedura de verificare;

Dacă în privința subiecților aflați în procedura de control vor fi stabilite anumite încălcări ale legislației în vigoare, inspectorii de integritate vor emite acte de constatare pe numele acestora.

În total, în prima jumătate a anului 2020, au fost examinat 301 de sesizări și au fost supuse verificărilor circa 925 declarații de avere și interese personale.