Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare este de 12 km, cu posibilitatea de extindere până la 18 km, și va încorpora trei stații de pompare a apelor uzate.

Beneficiarii proiectului vor fi aproximativ 3 500 de locuitori ai orașului Cantemir și ai localităților din vecinătate.

Bugetul estimativ prevăzut pentru această parte a proiectului este de 6 milioane de euro, 5,2 milioane de euro fiind contribuția Uniunii Europene, iar 800.000 de euro - din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

„Cu acest proiect, Uniunea Europeană asigură suportul pentru îmbunătățirea vieții cotidiene a moldovenilor, contribuind la o mai bună infrastructură de alimentare cu apă și de canalizare în mediul rural. O stație de epurare a apelor uzate nouă și modernă va asigura, ca apele uzate să fie tratate corespunzător și emise în siguranță, prin urmare, contribuind la încetarea poluării solului și a apelor subterane”, a menționat Gintautas Baranauskas, Șeful adjunct al secției de operațiuni a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Partenerul de implementare și co-finanțatorul noului sistem de canalizare în Cantemir este Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

„Suntem deosebit de încântați, că Uniunea Europeană ne-a încredințat implementarea proiectului construcției noului sistem de canalizare în Cantemir. Fiți siguri că ADA, împreună cu echipa noastră de implementare a proiectului și partenerii de implementare, va asigura o construcție eficientă a sistemului de canalizare, în următoarele luni”, a accentuat Martin Ledolter, Directorul Executiv al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

„Scopul nostru de astăzi este să punem în evidență importanța gestionării corecte a tuturor resurselor de apă, identificarea problemelor existente și posibilele soluții privind îmbunătățirea calității resurselor de apă din țară. Astfel, vreau să aduc mari mulțumiri Uniunii Europene pentru acest proiect de scară largă și Agenției Austriece pentru Dezvoltare pentru co-finanțare”, a accentuat Georgeta Mincu, ministrl Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Lucările au loc în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova PARTEA II - Consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir”.

canalizare Cantemircanalizare Cantemir
canalizare Cantemircanalizare Cantemir
canalizare Cantemircanalizare Cantemir
canalizare Cantemircanalizare Cantemir
canalizare Cantemircanalizare Cantemir