Potrivit SFS, impozitul pe avere se aplică asupra averii persoanelor fizice sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor) a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiții: valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult și suprafața totală constituie 120 m2 şi mai mult.

Contribuabilii care au fost identificați la situația din 1 noiembrie 2019, în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere sunt informați prin intermediul avizelor de plată despre suma impozitului pe avere ce urmează a fi achitată..

În care impozitul pe avere nu va fi achitat pînă la 25 decembrie 2019, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica majorarea de întârziere (penalitatea) în mărime de 0,0329 % per zi.