image
Sursa foto: Moldova.org

Prezentarea actelor apostilate a devenit obligatorie la depunerea dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române

Prezentarea actelor apostilate, inclusiv a celor din Republica Moldova, a devenit obligatorie la depunerea dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române. Ordonanța de Urgență a Guvernului României care modifică Legea cetățeniei române a intrat în vigoare.

Astfel, în funcție de tipul cererii prin care se solicită dobândirea cetățeniei române, aplicantul va trebui să procedeze la apostilarea prevăzută de Convenţia de la Haga din 1961. Apostila va fi aplicată pe actul original, iar după traducerea și legalizarea lui, și pe autentificarea în cauză, dacă aceasta a fost făcută în străinătate. Prevederile legate de apostilarea documentelor incluse în dosarul de cetățenie se aplică tuturor cererilor depuse începând cu data de 26 iulie, indiferent de locul depunerii acesteia. Printre aspectele de interes pentru solicitanții de cetățenie română se află și introducerea unei proceduri de comunicare prin mijloace electronice în cazul solicitărilor de cetățenie română, astfel încât procedura de comunicare a ordinelor de acordare/redobândire a cetățeniei române se poate realiza prin mijloace electronice, la adresa electronică indicată de solicitant în cuprinsul cererii depuse.

comentarii: