În cadrul audierilor, Comisiei i s-au adus noi detalii privind monopolizarea absolută al exportului de cereale, de la stocare, la transport intern pe cale ferată și apoi la exportul pe cale maritimă prin Portul Giurgiuleşti; concesiunea a 40% din teritoriul Republicii Moldova unei firme americane, pentru o perioadă de până la 20 de ani; concesionarea Aeroportului Chișinău și a Companiei de Stat Air Moldova.

„Într-o perioadă expediam informațiile către organele de drept, dar ele nu au manifestat interes față de investigațiile noastre. Și nu am avut nici un caz de autosesizare a instituțiilor de resort în urma publicațiilor noastre”, a menționat Cornelia Cozonac.

„Vedem în jurnalismul de investigație un aliat de încredere pentru sporirea responsabilității guvernării, precum și o sursă importantă de informare pentru ancheta comisiei parlamentare”, a spus președintele Comisiei de anchetă, Igor Munteanu.

Comisia a aprobat caietul de sarcini pentru evaluatorii cazurilor de privatizare aflate sub anchetă. Comisia se va consulta cu partenerii pentru dezvoltare ai Republicii Moldova pentru a preveni orice ar putea dăuna dezvoltării antreprenoriatului liber.

Totodată, membrii comisiei anunță că sunt deschiși pentru a primi dovezi și a audia opinii relevante față de obiectul anchetei parlamentare inițiate.