În acest sens, UAIC a semnat în data de 6 iulie 2020, un acord de colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) din Chişinău, Republica Moldova, privind desfăşurarea unor programe comune de studii de licenţă.

Acordul se referă la următoarele programe de studii, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă: Finanţe şi bănci şi Asistenţă socială. Potrivit acordului, care intră în vigoare începând cu anul universitar 2020-2021, la aceste programe comune pot participa câte 20 de studenţi pentru fiecare specializare în parte, scrie Agerpres.

Studenţii care vor beneficia de aceste mobilităţi vor fi nominalizaţi de instituţia la care s-au înscris iniţial (instituţia mamă).

După examenul de finalizare a studiilor, studenţii vor obţine câte o diplomă de la fiecare dintre cele două universităţi.

În luna martie a acestui an, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a mai semnat un acord de colaborare privind programele comune de studii de licenţă şi un acord de colaborare privind programele comune de studii de master şi cu Universitatea de Stat din Moldova (USM) din Chişinău, Republica Moldova. Acordul se referă la următoarele programe de licenţă comune, la forma de învăţământ cu frecvenţă: Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Matematică. Programul comun de master este Master de cercetare în matematică/ Structuri matematice fundamentale.

De asemenea, UAIC se află în etapa preliminară semnării unui astfel de acord privind desfăşurarea unor programe comune de studii şi cu Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Republica Moldova.