image
Sursa foto: facebook

CSM a anunțat concurs pentru două locuri vacante de judecători în Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru desemnarea a doi membri în componenţa Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, organ specializat al CSM, din rândul reprezentanţilor societăţii civile, stabilind un termen de 30 de zile din data publicării anunţului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pentru depunerea cererilor de participare la concurs.

Anunțul privind lansarea acestui concurs a fost publicat în Monitorul Oficial la 2 aprilie.

Candidaţii din rândul reprezentanţilor societăţii civile pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii cererile de participare la concurs până la data de 04 mai 2021. Aceștia urmează să prezinte următoarele acte:

a) procesul-verbal privind recomandarea candidaturii pentru funcţia de membru, în cazul în care persoana este propusă de o organizaţie; b) curriculum vitae cu o poză color (se prezintă şi în forma electronică - email: [email protected]); c) copia buletinului de identitate; d) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; e) cazierul judiciar; f) referinţă de la ultimul loc de lucru; g) declaraţia de avere și interese personale; h) declaraţia pe propria răspundere privind întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 8 din Legea privind statutul judecătorului.

Actele menţionate la lit. e), f), g) se prezintă în original, iar celelalte acte se prezintă în copii autentificate.

Citeşte mai mult despre

comentarii: