Grupul de lucru va elabora un studiu referitor la influența plantațiilor rutiere asupra siguranței rutiere; va examina posibilitatea înlocuirii plantațiilor rutiere existente cu altele, care să asigure siguranță maximă în cazul impactului cu acestea a participanților la trafic.

De asemenea, Administrația de Stat a Drumurilor va prezenta informații cu privire la resursele financiare alocate anual pentru defrișările și înlocuirea acestora.

Din Grupul de lucru, condus de secretarul de stat Anatol Usatîi, fac parte reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Administrației de Stat a Drumurilor, Inspectoratului Național de Patrulare, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Institutului de Ecologie și Geografie.