Potrivit hotărârii aprobate astăzi, conducătorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor înmâna salariaților sau reprezentantului salariaților, sub semnătură, carnetele de muncă până la data de 28 decembrie 2018.

Până la înmânarea carnetului de muncă, angajatorul va face ultima înscriere în acesta privind funcția deținută.

„Realizarea scopului propus permite eliminarea factorului uman în procesul de stabilire a pensiilor de asigurări sociale şi va fi orientat spre atingerea unui nivel înalt de deservire a populaţiei, ar elimina tentativele de includere a unor înscrieri false în carnetele de muncă”, se spune în nota informativă a proiectului.

De precizat că înscrierile în carnetele de muncă, efectuate până la 1 ianuarie 2019, își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate la necesitate.