În urma petițiilor locatarilor din strada Dimo 7/3, a fost inițiat un control asupra legalității actelor și proiectului de execuție de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică.

Ca urmare a controlului, nu s-au depistat careva abateri și încălcări.

A fost emis procesul verbal de control din 19.07.2019, prin care s-a confirmat faptul, că ridicarea Blocului Locativ din str.Dimo 7/3 este legală, iar lucrările de construcție pot fi reluate.

proimobil.mdproimobil.md