„Din pretențiile formulate de Andrei Năstase, candidat la funcția de Președinte al RM, Colegiul constată că prin acțiunea înaintată reclamantul pretinde anume anularea parțială a hotărârii CEC nr. 4301 din 26 septembrie 2020 „Cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni în cadrul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020”, exprimându-și dezacordul cu stabilirea/deschiderea a 42 secții de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) conform anexei la hotărârea menționată și, respectiv modificarea acestui număr de secții de votare pentru alegătorii din aceste localități în corespundere cu prevederile art.32 alin.(3) lit.b), c) din Codul electoral. (...) Din interpretarea coroborată a acestor prevederi legale, completul notează că, instanța de fond a dat o interpretare greșită tipului acţiunii în contencios administrativ fiind succedată și de concluzia eronată privind necesitatea respectării procedurii prealabile”, se arată în decizia CSJ.

CSJ a admis recursul depus de către Andrei Năstase și a anulat încheierea din 2 octombrie a Curții de Apel Chişinău adoptată în cauza de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată înaintată de liderul Platformei DA împotriva CEC și terții Biroul Politici de Reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, Comisia Unificată de Control și Inspectoratul General al Poliției cu privire la anularea parțială a actului administrativ, constatarea încălcărilor și obligarea modificării actului administrativ, și a restituit cauza la Curtea de Apel Chișinău, pentru rejudecare.

Decizia CSJ nu se supune niciunei căi de atac

Precizăm că Andrei Năstase a contestat în instanța de judecată decizia CEC de deschidere a 42 de secții de votare în stânga Nistrului, considerând că este un număr prea mare.