Nerespectarea acestui termen atrage penalități pentru fiecare zi de întârziere, pentru perioada care începe după scadența impozitului și care se încheie în ziua plății efective inclusiv.

Astfel, majorarea de întârziere pentru anul 2019 este stabilită în mărime de 0,0329 % per zi.

Potrivit Codului Fiscal al Republicii Moldova, impozitul pe bunurile imobiliare se achită în bugetul unității administrativ-teritoriale, conform locului de amplasare a bunului imobiliar, în două părți egale, până la data de 15 august și, respectiv, 15 octombrie.