Contribuții pozitive mai importante la creșterea PIB, în perioada de referință, au avut construcțiile (+3,3%); comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1%); industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%); informații și comunicații (+0,5%).

Impozitele pe produs, cu o pondere de 13,8% la formarea PIB au contribuit cu +0,5% la creșterea PIB-ului.

Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat, în principal, formării brute de capital fix (+6,9%), consumului final al gospodăriilor populației (+1,5%).

Contribuția negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-2,0%), consecință a contribuției mult mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (58,4%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (30,2%).