Conform prevederilor proiectului, a fost exclusă condiționalitatea de a fi „inapt de muncă” la acordarea dreptului la tratament sanatorial în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip.

De asemenea, eliberarea legitimaţiilor şi a insignelor se va efectua prin intermediul organelor administrativ-militare, în modul stabilit de Ministerul Apărării.

Modificările vor intra în vigoare din 01 ianuarie 2021.