De asemenea, vor fi întrerupte termenele de examinare a sesizărilor despre infracțiuni, de efectuare a actelor de constatare, de soluționare a cererilor în procesul urmăririi penale, precum și a contestațiilor, dar și de menținere a persoanei în calitate de bănuit.

Termenele vor continua să curgă de la data încetării stării de urgență.

Excepție de la prevederile respectivei decizii vor constitui cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori.

De asemenea, vor constitui excepție măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată, notează IPN.

O altă excepție prevede cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.