Breaking News

Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului

UPDATE 15:03 // Igor Grosu este noul președinte al Parlamentului, fiind ales cu 64 de voturi. Speakerul și-a ocupat locul în prezidiu în cadrul unei ceremonii...

image
Sursa foto: radioiasi.ro

Au mai rămas 14 zile pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă

Serviciul Fiscal de Stat informează că au mai rămas 14 zile pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021 de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenţi ai Republicii Moldova.

Subvenționare se va efectua în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare nu au avut venituri salariale, precum și a persoanelor cu dizabilităţi.

Cererea pentru fiecare categorie de angajaţi se depune aferent fiecărui trimestru calendaristic, până la ultima zi a următorului trimestru de gestiune.

Astfel, ultima zi de depunere a Cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021 va fi data de 30 iunie 2021.

Data depunerii Cererii se consideră data înregistrării Cererii la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire a contribuabilului/Direcţia generală administrare fiscală control fiscal post operaţional sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz.

Cererea se prezintă pe suport de hârtie, cu aplicarea semnăturii olografe, sau se transmite la adresa electronică, conform razei de deservire, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate. Datele de contact ale subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat pot fi accesate aici.

Fiscul precizează că, cererile pentru trimestrul I al anului 2021, prezentate după data menționată, nu se vor examina, indiferent de motivul neprezentării Cererii în termenii stabiliți.

comentarii: