image
Sursa foto: berkeleycitycollege.edu

Profesiile viitorului, studiate din toamnă în universitățile din R. Moldova; Despre ce specialități noi este vorba // DOC

Începând cu luna septembrie 2022, la Universitatea de Stat și la Universitatea Tehnică vor putea fi studiate trei noi specialități care vor pregăti specialiști licențiați pentru peste 50 de profesii bine plătite și solicitate la nivel internațional.

Este vorba despre: Producția Multimedia, Game Design și Animație. Studiile vor fi predate de profesori-practicieni din sectorul privat după o curriculă dezvoltată împreună cu universități de renume din occident.

Noile specialități au fost aprobate ieri de Guvern, fiind incluse în nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior.

Potrivit Ministerului Educației, dezvoltaгea tehnologiilor iпfoгmаțiопаlе și digitalizaгea ргосеsеlоr de ргоduсțiе mediatică la nivel global а impulsionat apariția necesității de rеvizuirе а ргоgrаmеlоr de studii îп cadrul învățământului superior în vederea adaptării acestora la necesitățile pieții muncii și tепdiпțelor în domeniul economic.

„Actualmente, principiile de lucru în redacțiile de presă occidentale, dar și în cadrul relațiilor cu publicul ale multor instituții includ structuri comunicaționale bine organizate, care reușesc să întrunească cerințele de utilare a spațiilor de lucru cu un întreg arsenal de echipamente sofisticate. Considerăm că ar fi nevoie de introducerea unor noi specialități în cadrul nomenclatorului domeniilor de formare profesională, care ar putea să contribuie la pregătirea viitorilor studenți în domeniul multimedia pentru angajarea mai ușoară în câmpul muncii”, se spune în hotărârea aprobată de Guvern.

comentarii: