image
Sursa foto: linkedin.com

Replica societăţii Danube Logistics Holding BV la scrisoarea deschisă a Bemol către BERD

Danube Logistics Holding BV a venit cu un șir de precizări după scrisoarea deschisă adresată de compania „Bemol Retail” SRL președintelui interimar al BERD, în care reclamă implicarea biroului local al instituției financiare internaționale în litigiul privind compania care operează Portul Internațional Giurgiulești.

„Prin hotărârile definitive emise de instanţele de judecată din Ţările de Jos, Anglia şi Republica Moldova, instanţele respective au stabilit că acţiunile nejustificate iniţiate de Bemol Retail SRL cu privire la achiziţionarea de către Danube Logistics Holding BV a operatorului portului în 2011 sunt lipsite de temei. La momentul de faţă, proprietarul cotei de 100% în capitalul social al Danube Logistics SRL este Danube Logistics Holding BV, al cărei proprietar este o altă societate olandeză. Participaţiunea deţinută de Danube Logistics Holding BV în cadrul operatorului Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti este obiectul unui acord de participaţiune şi partajare a beneficiilor economice, în baza căruia BERD este titularul dreptului asupra 65% din veniturile din vânzările părţilor sociale şi din dividendele distribuite de către Danube Logistics SRL”, se spune în declarația societății.

Totodată, Danube Logistics Holding BV acuză, la rândul său, compania Bemol că, începând din luna septembrie 2019, „întreprinde încercări de a urmări în mod ilegal partea majoritară a părţilor sociale în cadrul Danube Logistics SRL, în baza unei pretenţii financiare înaintate împotriva unuia din beneficiarii finali ai societăţii şi, concomitent, în detrimentul societăţii Danube Logistics Holding BV şi al tuturor celorlaltor părţi care deţin interese economice legitime în cadrul societăţii”. Danube Logistics Holding BV mai afirmă că nu are datorii restante faţă de Bemol și că nu a fost parte la procesele de judecată în rezultatul cărora a fost admisă cererea societăţii Bemol împotriva unuia din beneficiarii finali ai Danube Logistics SRL, procese contestate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„În mai 2020, Curtea de Apel Chişinău a pronunţat o decizie prin care a confirmat în mod nejustificat legalitatea unei somaţii emise de un executor judecătoresc cu privire la blocarea plăţilor de la Danube Logistics SRL către Danube Logistics Holding BV în baza cererii depuse de Bemol. La momentul actual, Danube Logistics Holding BV contestă această decizie controversată, prin care se încalcă nu doar legislaţia aplicabilă a RM, dar şi numeroase angajamente internaţionale ale RM. Societăţile nu poartă răspundere pentru datoriile niciunuia din asociaţii săi direcţi sau indirecţi – acesta este un principiu fundamental consfinţit în Codul Civil, care se aplică tuturor societăţilor care activează în RM. Subminarea acestui principiu fundamental în baza unor pretenţii financiare care au fost admise în rezultatul unor procese civile în instanţele de judecată prejudiciază într-o măsură substanţială climatul investiţional din RM”, se mai spune în declarație.

comentarii: