„După trei ani de luptă cu cei care în mod neîntemeiat mi-au intentat dosar penal, m-au eliberat abuziv din serviciu, astăzi, în cadrul prezentării Raportului ONU privind situația respectării drepturilor omului în Republica Moldova, a fost menţionat cazul Domnica Manole ca un exemplu de urmărire penală în baza unor acuzații neîntemeiate pentru exercitarea în mod independent a activității sale. Vom lupta până la capăt, până când toți cei care au contribuit la distrugerea statutului de drept și a justiției independente vor fi trași la răspundere”, a comentat Domnica Manole, care a atașat un extras din raportul citat.

„Guvernul RM a susținut toate rezoluțiile și declarațiile comune privind apărătorii drepturilor omului, adoptate de Adunarea Generală a ONU și de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, declarând public angajamentul de susținere a acestora {…}. Apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii, avocații și judecătorii independenți, cum ar fi Domnica Manole și Gheorghe Balan, se confruntă cu riscul de a fi urmăriți penal în baza unor acuzații neîntemeiate sau disproporționate pentru exercitarea în mod independent a activității lor {…}”.