Într-o scrisoare adresată prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Chicu, CNSM menționează că este necesar să fie adoptate măsuri concrete care ar viza menținerea nivelului veniturilor salariale în situația epidemiologică creată.

Drept opțiuni pe care le văd sindicatele este acordarea obligatorie unuia dintre părinți cu copii care necesită supraveghere, a zilelor libere plătite sau, pornind de la situația epidemiologică, acordarea unui concediu pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu plata unei indemnizații pentru carantină din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a expediat în atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ și autorităților administrației publice locale de nivelul I și II o scrisoare în legătură cu suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ. Ministerul precizează că angajații tuturor instituțiilor de învățământ își exercită atribuțiile de serviciu în conformitate cu programul de muncă stabilit, cu achitarea salariului de către angajator.