Breaking News

image
Sursa foto: jurnal.md

Zeci de ONG-uri, îngrijorate de promovarea în mare grabă a Codului de reguli și proceduri parlamentare; „Are prevederi vagi”

Peste 30 de ONG-uri își exprimă îngrijorarea privind promovarea în mare grabă a proiectului Codului de reguli și proceduri parlamentare, ignorarea consultărilor publice și a dezbaterilor privind conținutul celui mai important document care reglementează activitatea Parlamentului.

„Proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare reglementează aspecte deosebit de importante ale activității parlamentare și va înlocui Regulamentul Parlamentului actualmente în vigoare. Câteva analize ale conținutului documentului scot în evidență existența unor prevederi foarte vagi privind reflectarea activității Parlamentului de către mass-media, accesul la informații, transparența în procesul decizional și cooperarea cu societatea civilă, precum și asigurarea egalității de gen”, se arată într-un apel public.

Mai mult, organizaţiile semnatare spun că proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare conține reglementări privind consultările publice care sunt și mai vagi decât cele în vigoare, iar unele reglementări pozitive au fost excluse: „Sunt reglementate confuz și sporadic formele, etapele și termenele procesului de consultări publice, precum și obligațiile instituțiilor responsabile. Normele privind transparența decizională se regăsesc în diferite secțiuni ale Codului parlamentar, ceea ce face și mai dificilă înțelegerea procesului de consultare publică în Parlament, inclusiv pentru angajații acestuia, care vor fi obligați să pună în aplicare noile reguli. Este un moment oportun de a concentra normele privind consultările publice într-un singur capitol în proiectul Codului, mai ales că necesitatea sporirii transparenței Parlamentului a fost recunoscută chiar de către președintele Paramentului, dl Andrian Candu, care în octombrie 2016 a creat un grup de lucru în acest sens”.

Potrivit ONG-urilor, proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare nu conține nici prevederi suficiente pentru asigurarea accesului la informație ca parte a transparenței procesului decizional. Proiectul nu prevede publicarea informațiilor despre toate etapele de adoptare a actului legislativ și toate versiunile proiectului de act normativ. „De asemenea, nu este prevăzută nici publicarea amendamentelor propuse de deputați. În practică, acestea se publică în foarte puține cazuri și, de obicei, deja după votarea proiectului în lectură finală, atunci când părțile interesate nu mai au posibilitatea să se implice și să influențeze politicile publice”.

„De asemenea, proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare nu reglementează situațiile când proiectele pot fi adoptate în regim de urgență, cu excepția cazului când este cerut de Guvern potrivit Constituției. În ultimii ani, mai multe proiecte de acte normative au fost adoptate în regim de urgență, fără respectarea tuturor etapelor de legiferare și consultare publică prevăzute de legislația în vigoare. Este nevoie de reglementat criteriile după care Parlamentul va decide asupra aplicării acestei proceduri”, se mai arată în apelul organizaţiilor.

Reprezentanţii ONG-urilor semnatare mai spun că un alt aspect deosebit de important omis din proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare ține de lipsa unor proceduri și mecanisme de asigurare a egalității între bărbați și femei în activitatea parlamentară, inclusiv asigurarea unei reprezentări echilibrate în toate organele de conducere și lucru ale Parlamentului, examinarea impactului asupra egalității de gen la toate etapele procesului legislativ, prevenirea și combaterea discursului sexismului în activitatea parlamentară.

Luând în considerație importanța Codului parlamentar pentru buna funcționare a Parlamentului și activitatea acestuia într-un mod transparent și previzibil pentru public și părțile interesate, semnatarii consideră nepotrivită adoptarea unui astfel de proiect în grabă și fără organizarea unor discuții mai largi, inclusiv cu ONG-urile și reprezentanții mass-media.

În aceste condiţii, organizațiile semnatare solicită Parlamentului Republicii Moldova organizarea unor consultări publice veritabile a proiectului Codului de reguli și proceduri parlamentare, inclusiv organizarea dezbaterilor publice cu participarea organizațiilor societății civile, cu alocarea unui timp suficient, și evitarea adoptării în grabă a acestui document important.

Amintim că pe 22 noiembrie curent, proiectul Codului regulilor și procedurilor parlamentare, care prevede mai multe modificări, a fost votat în prima lectură de parlamentari, în pofida numeroaselor critici care au răsunat în plenul Legislativului.

Apelul a fost semnat de:

1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

2. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)

3. Asociația Presei Independente (API)

4. Asociația Promo-LEX

5. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)

6. Centrul de Informații GENDERDOC-M

7. Centrul de Investigații Jurnalistice

8. Piligrim-Demo

9. Transparency International Moldova

10. CPR

11. Expert-Grup

12. Comunitatea "WatchDog.MD"

13. Ambasada Drepturilor Omului

14. IPP, Institutul de Politici Publice

15. Centrul Internațional ”La Strada”

16. Centrul PAS

17. Amnesty International Moldova

18. Centrul de Drept al Femeilor

19. Centrul de Jurnalism Independent

20. Centrul de Analiza și Prevenire a Corupției

21. Fundația Est-Europeană

22. Comitetul pentru Libertatea Presei

23. IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene

24. InReCo

25. AO Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane

26. Gender-Centru

27. Ana Gurău, membra Platformei Egalitate de Gen

28. Centrul Național al Romilor

29. IDIS ”Viitorul”

30. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

31. Centrul National de Prevenire a Abuzului fata de Copii (CNPAC)

Citeşte mai mult despre

comentarii: