În raport se menționează că este vorba despre dreptul la libertate și siguranță, dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente, libertatea de exprimare și asociere, libertatea de circulație, dreptul la educație, dreptul la proprietate etc.

Potrivit experților Promo-LEX, comportamentul autorităților Republicii Moldova, al Federației Ruse precum și al administrației de la Tiraspol nu s-a schimbat. În aceste condiții, provocările și gravele probleme sistemice la adresa drepturilor omului s-au păstrat, fără nicio tentativă de a căuta și găsi soluții viabile pentru garantarea și respectarea drepturilor fundamentale ale omului în acest teritoriu al Republicii Moldova.

Autorii raportului constată că autoritățile Federației Ruse continuă să influențeze decisiv evenimentele în acest teritoriu, ca urmare a suportului politic, militar și economic, oferit necondiționat administrației de la Tiraspol, contrar angajamentelor bilaterale și internaționale și mai ales a statutului său de mediator în procesul de rezolvare a problemei transnistrene.

Autorii raportului consideră că autoritățile constituționale trebuie să depășească etapa măsurilor cu caracter temporar și să își concentreze eforturile spre prevenirea și rezolvarea unor probleme sistemice. De asemenea, trebuie elaborat un set de reguli și proceduri uniforme și clare, valabile și executorii pentru toate structurile statului la nivel local și central. O altă sugestie este legată de elaborarea unui set de măsuri în vederea eradicării și combaterii fenomenului impunității în regiune. Argumentul de bază pentru aceste propuneri este faptul că marea majoritate a locuitorilor de aici sunt cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoanele care comit încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Respectiv, aceștia ar trebui să beneficieze de tratament egal din partea statului.