image

Studenții din Transnistria, ce-și fac studiile pe malul drept, obligați să-și facă teste Covid la întoarcere acasă

Tiraspolul obligă studenții originari din regiunea transnistreană, ce-și fac studiile pe malul drept al Nistrului, să-și facă teste Covid din cont propriu, la întoarcerea acasă. Tinerii sunt impuși să prezinte rezultatele testelor la așa numitele vame. Biroul de Reintegrare condamnă această practică și solicită Tiraspolului să înlăture această restricție care împovărează și mai mult viața oamenilor din regiune.

„Această practică creează presiuni financiare suplimentare asupra cetățenilor Republicii Moldova, instituie noi bariere artificiale în calea liberei circulații și îngreunează realizarea dreptului inalienabil la educație” se menționează într-un demers al Biroului de Reintegrare.

Reprezentanții instituției ai solicitat Tiraspolului înlăturarea cât mai grabnică a acestui impedimente din calea studenților și a elevilor, ținând cont că în a doua decadă a lunii decembrie curent va începe sesiunea de iarnă în instituțiile universitare.

Autoritățile de la Chișinău precizează că Ministerul Educației Culturii și Cercetării a dispus toate măsurile necesare pentru instruirea corectă a cadrelor didactice, elevilor și a studenților, prevenirea și excluderea riscurilor de răspândire a focarelor de infecție în instituțiile de învățământ, iar prin hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică au fost instituite reguli și norme conforme exigențelor OMS de respectare a cerințelor sanitar-epidemiologice și de protecție individuală a cetățenilor, cu asigurarea unei monitorizări permenente din partea organelor de drept abilitate.

Aceeași sursă solicită studenților și elevilor de pe ambele maluri ale Nistrului să se informeze permanent asupra recomandărilor și normelor aprobate și aduse la cunoștința publicului de către OMS,  Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, autoritățile naționale de profil și să asigure respectarea cu responsabilitate a cerințelor de securitate pentru ocrotirea sănătății individuale și publice.

Citeşte mai mult despre

comentarii: