Proiectul Conceptului de modernizare a Î.M. „Piața Centrală” a fost definitivat și este inclus pe ordinea de zi a ședinței de mâine la CMC.

Conceptul propune îmbunătățirea infrastructurii zonei de comerț, facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă, crearea condițiilor de muncă pentru comercianți, asigurarea condițiilor sanitare, antiepidemiologice și antiincendiare corespunzătoare pentru vizitatorii pieței, pentru personalul angajat și comercianți.

„De asemenea, se prevăd soluții pentru redarea unui aspect exterior plăcut teritoriului din centrul istoric al capitalei”, se spune într-un comunicat emis de Primărie.

Potrivit comunicatului, documentul include lucrări ce vor fi realizate etapizat, pe următoarele sectoare: fructe - legume, sectorul angro și cel meșteșugăresc.

„Urmează a fi renovate gheretele din blocuri (acoperișuri, frontoane etc., amenajate blocuri sanitare WC de tip gherete în toate sectoarele pieței, amenajat punctul medical, construcția pavilionului „Pește” în sectorul de rădăcinoase, modernizarea bazei tehnico-materiale în procesele de gospodărire”, se mai precizează în informația emisă de Primăria Chișinău.

Autoritățile mai spun că se prevede amenajarea parcărilor pentru vizitatori, în adiacentul spațiului de comerț (pe străzile Tighina şi Armenească); reamenajarea Pieței avicole din str. Cărbunari, 9; elaborarea unei platforme online (magazin online, sistem universal de evidență).

PiațaPiața

PiațaPiața

PiațaPiața