Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat o sinteză a violărilor constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova din momentul aderării la Convenție.

Astfel, în perioada 12 Septembrie 1997 – 30 iunie 2020, CtEDO a pronunțat 461 de hotărâri, în care a constatat 616 violări ale CEDO de către Republica Moldova.

Cel mai des încălcate drepturi sunt: dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) – 200 de violări (32,5%); interzicerea torturii (Art.3 CEDO) – 142 de violări (23%); dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) – 92 de violări (15%); dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) – 60 de violări (9,7%); dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) – 30 de violări (4,9%) și încălcarea dreptului la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) – 19 violări (3,1%).

Cel mai des întâlnite tipuri de violări sunt:

  • neexecutarea hotărârilor judecătorești – 68 de violări (11 %);
  • casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești irevocabile – 52 de violări (8,4%);
  • detenția în condiții proaste – 46 de violări (7,5%);
  • investigarea defectuoasă a maltratării și a deceselor – 45 de violări (7,3%);
  • maltratarea – 31 de violări (5%);
  • lipsirea de libertate contrar legislației naționale – 28 de violări (4,5%);
  • arestarea nemotivată – 27 de violări (4,4%).

Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești disponibile pe pagina web a CtEDO și are drept scop facilitarea aplicării standardelor CtEDO la nivel național, dar și prevenirea violărilor similare în viitor.