„Am ajuns la un acord la nivel de experți cu privire la politicile necesare pentru a finaliza programul cu Republica Moldova. Performanțele programului au fost evaluate ca fiind puternice și toate criteriile au fost îndeplinite. Progresul atins este apreciat, ținând context de contextul politic instabil. Obiectivele au fost atinse în mare parte. Programul a fost implementat într-o perioadă când s-au schimbat trei guverne. Reformele implementate în cadrul programului au contribuit la relansarea creșterii economice”, a declarat șeful Misiunii FMI, Ruben Atoyan, la sfârșitul celei de-a șasea evaluări, finale, a Programului susținut de FMI.

Experții Fondului atenționează Guvernul de la Chișinău că trebuie să implementeze reforme pentru a putea obține asistența financiară externă, pe care contează în Legea bugetului pentru 2020, și că trebuie să se asigure că are planuri de rezervă, în cazul în care această asistență nu va fi acordată.

„Perspectivele sunt mai degrabă pozitive, dar rămân anumite riscuri. Reinstaurarea instabilității politice sau încetinirea ritmului de implementare a reformelor ar putea afecta încrederea și limita opțiunile de finanțare externă, Recomandăm implementarea unor politici prudente pentru a atenua aceste riscuri. Pentru a asigura finanțarea externă, așa cum este prevăzut în buget, este necesar un puternic impuls de reformare. Vulnerabilitățile instituționale și cele legate de guvernanță sunt larg răspândite și constituie o piedică în calea creșterii nivelului de trai al populației. Se atestă o percepție generală că statul este corupt și justiția nu funcționează adecvat. Cadrul de reglementare nu este pus în aplicare în mod corespunzător, iar existența sectorului impunător al întreprinderilor de stat generează riscuri bugetare și subminează concurența și productivitatea”, a declarat Ruben Atoyan

Șeful misiunii FMI a adăugat că, deși Republica Moldova a înregistrat progrese în ceea ce privește supravegherea sectorului bancar, supravegherea slabă a sectorului financiar nebancar, lacunele existente în cadrul ce ține de prevenirea și combatarea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și lipsa progresului în recuperarea activelor fraudate reprezintă o sursă recurentă de îngrijorare,

Programul pe trei ani al autorităților moldovenești, susținut de FMI, a fost aprobat la 7 noiembrie 2016. El a fost finanțat printr-un credit în valoare totală 182 milioane de dolari SUA, dintre care circa 160 milioane de dolari SUA au fost deja debursate.