„Se acordă Agenției Proprietății Publice un termen rezonabil de 20 zile (douăzeci zile) din data recepționării respectivei încheieri pentru înlăturarea lacunelor reliefate în partea motivată a acesteia. Se explică titularului acțiunii că, în caz dacă nu va lichida neajunsurile menționate, în termen, acțiunea va fi declarată inadmisibilă. Încheierea nu se supune separat recursului, decât odată cu eventuala încheiere de declarare inadmisibilă a acțiunii”, se spune în încheierea judecătorului Marcel Gandrabur.

Prin aceeași încheiere, instanța solicită plenului Curţii Supreme de Justiţie emiterea unui aviz consultativ în cadrul aceluiași dosar.

Anterior, opoziția a acuzat că actuala guvernare ar intenționa să renunțe la cererea de anulare a contractului de consionare a Aeroportului.

Și asta după ce premierul Ion Chicu a cerut ca modul în care „Avia Invest”, compania care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, își onorează obligațiunile investiționale să fie verificat de Agenția pentru Priorități Publice și ministerele de profil până pe 1 februarie.