Curtea s-a pronunțat în urma a trei sesizări. Una a fost depusă de către deputatul independent Octavian Țâcu, alta de către deputatul Vasile Năstase de la Platforma DA și a treia de judecătorul Serghei Papuha de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Curtea a declarat neconstituțional textul „de la 450” din aliniatul 1 din articolul 76 cu indicele 1 al Codului Contravențional: „Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, și cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.

Curtea a mai stabilit că, până la modificarea textului din lege declarat neconstituțional, limita minimă a amenzii stabilite persoanei fizice va fi egală cu limita minimă a amenzii prevăzută de articolul 34 al Codului Contravențional.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac.