image
Sursa foto: IPN

Curtea de Conturi: În 2019 MECC a admis mai multe neconformități în achizițiile pubice

În anul 2019, valoarea achizițiilor în bugetul consolidat al MECC, estimativ, a constituit 874,4 mil. lei. Evaluarea procesului de achiziții publice a indicat neconformități la etapele de estimare a necesităților și planificare, în procesul propriu-zis de achiziție, de atribuire, de executare și de monitorizare a contractelor de achiziții. Aceste date se conțin în raportul Curții de Conturi prezentat astăzi, 27 aprilie, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice.

Principalele concluzii și constatări ale Raportului conformității achizițiilor publice în cadrul MECC au fost prezentate de către Eduard Moroșan, membru al CCRM și Ion Pleșca, șef al echipei de audit.

Conform acestuia contractele atribuite prin proceduri de achiziții publice a înregistrat o ascensiune continuă. În anul 2019, prin procedurile de achiziții publice, au fost atribuite 159 de contracte în valoare totală de 753,1 mil. lei, față de 412 contracte în valoare totală de 920,9 mil. lei, raportate în anul 2018. La 01.12.2020 valoarea contractelor atribuite au constituit 458,1 mil. lei sau 61% din indicele anului 2019, ca urmare a majorării pragurilor și excluderii din procesul competițional ale achizițiilor de valoare mică.

Moroșan a menționat că entitățile au neglijat asigurarea transparenței la etapa de planificare a achizițiilor, nu au asigurat evaluarea conformă a necesităților prioritare de bunuri, lucrări și servicii, bazată pe calcule și analize reale, fapt ce condiționează inevitabil deficiențe pentru etapele ulterioare.

Membrul CCRM a concluzionat că termenul de înlăturare a tuturor deficiențelor expiră în iunie 2021, respectiv Curtea de Conturi va fi informată de către MECC referitor la implementarea recomandărilor înaintate. Potrivit membrului CCRM, iregularitățile depistate determină necesitatea adoptării unor măsuri stringente privind ajustarea cadrului regulator aferent domeniului achizițiilor publice.

comentarii: