Autoritățile municipale informează că au fost conectate 1587 blocuri de locuințe cu încălzire centralizată din capitală, din totalul de 2731, adică 58%. Dintre acestea, cele mai multe obiective conectate - 989 (63%) aparțin fondului municipal de locuințe (ÎMGFL); APLP - 404 (56%); CCL - 129 (51%); blocuri departamentale – 65 obiective (34%).

Totodată, grădinițele din capitală sunt asigurate cu agent termic în proporție de 100%, iar conectarea instituțiilor de învățământ preuniversitar este realizată la nivelul de 32% sau 45 de școli și licee din totalul de 140, majoritatea urmând a fi asigurate cu termie odată cu revenirea elevilor din vacanța de toamnă. În ce privește instituțiile medicale din capitală, acestea sunt conectate la căldură în proporție de 71 la sută sau 45 de unități din totalul de 63.

Pentru a asigura conectarea locuințelor din blocurile multietajate la serviciul centralizat de termie, este necesară conlucrarea gestionarului fondului locativ cu furnizorul (SA „Termoelectrica”). Drept urmare a cererii depuse de către reprezentantul gestionarului fondului locativ, conectarea blocului de locuințe la rețeaua centralizată este realizată în termen de cca 4 ore.

Administrația publică locală Chișinău îndeamnă la conlucrare subiecții implicați în livrarea agentului termic, astfel ca locuitorii Chișinăului să beneficieze de căldură în apartamente, atunci când cetățenii solicită acest lucru.