Potrivit lui Chiril Moțpan, mai mult de 1600 de terenuri pe întreg teritoriul țări sunt contaminate cu poluanți organici persistenți și produse industriale. De asemenea, există teritorii cu stocuri de pesticide perimate, a căror cantitate se estimează la peste 200 de tone fracție solidă și peste 88 de tone fracție lichidă. Acestea trebuie reambalate și evacuate imediat, insistă parlamentarul.

Chiril Moțpan spune că o problemă este și lipsa asigurării pazei celor 23 de depozite de substanțe toxice. „Majoritatea din aceste depozite nu sunt luate sub supravegherea statului, sunt deteriorate și există un risc enorm să fie otrăvite terenurile, apele freatice, iar în consecință să sufere oamenii”, susține deputatul.

Chiril Moțpan mai spune că activitatea Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (care este responsabilă de eliminarea riscului de contaminare radioactivă a populației) este periclitată din cauza unui incendiu care a avut loc în 2018 în sediul instituției. Atunci a fost distrus echipament de detectare a materialelor radioactive, în valoare de peste patru milioane de lei. Până în acest moment, nu s-au găsit peroanele vinovate și nu s-a făcut o investigație minuțioasă a cauzei declanșării incendiului. Deputatul solicită Guvernului și autorităților competente efectuarea investigațiilor ce țin de stabilirea prejudiciilor cauzate Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice.

În cadrul unei întrevederi cu Kristina Baleisyte, șefa Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, Chiril Moțpan a propus depunerea unei cereri de solicitare către oficiul NATO a suportului financiar în rezolvarea problemei substanțelor toxice din Moldova.