Această comisie a fost constituită în anul 2003 în România, la iniţiativa conducerii politice a statului. În 2004 a fost prezentat raportul final al acestei comisii, care a inclus o vastă cercetare a documentelor, mărturiilor, surselor istorice de orice fel, care descriu teroarea Holocaustul pe teritoriul actual al Republicii Moldova.

Conform datelor raportului, doar în anul 1941 între 45 – 60 de mii de evrei au fost omorâţi în Basarabia şi Bucovina, circa 105-120 mii evrei au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria. Totodată, din circa 25000 de romi trimişi în Transnistria, 11 mii au murit. 

„Ne angajăm să nu permitem ca ideologiile, oamenii sau organizaţiile să încerce revizuirea istoriei şi negarea Holocaustului. Considerăm că prin educaţie, cercetare, discuţii publice, memoria victimelor Holocaustului va fi cinstită, iar crimele condamnate astfel încât xenofobia, antisemitismul şi rasismul să nu aibă loc în Republica Moldova”, se spune în declaraţia Parlamentului.

Astfel, în termen de 60 de zile, Guvernul urmează să prezinte un plan de acţiuni cu privire la organizarea evenimentelor în memoria Holocaustului, dar şi un program care va fi promovat în instituţiile de învăţământ.

Vă prezentăm textul complet al declaraţiei: 

DECLARAŢIA Politică a Parlamentului Republicii Moldova privind acceptarea Raportului Comisiei Internaţionale prezidate de Elie Wiesel privind studierea Holocaustului

Gradul de maturitate a unei societăţi şi clase politice rezidă în capacitatea acesteia de a trata corect atât victoriile cât şi ororile istorice. În istoria fiecărui stat există multiple momente de glorie care trebuie să alimenteze spiritul de apartenenţă la naţiune, stat şi comunitate. Însă ignorarea sau uitarea anumitor perioade istorice care au adus suferinţă şi tragedie dezbină societatea şi o îndepărtează de valorile umane.

În pofida situaţiei politice, al dificultăţilor economice, societatea noastră este una matură, care tinde spre toleranţă, respectarea drepturilor tuturor şi neacceptarea etnocentrismului. 

Prezenta declaraţie politică a Parlamentului Republicii Moldova vine să aducă un omagiu victimelor şi supravieţuitorilor Holocaustului şi să condamne persecuţia sistematică şi exterminarea evreilor de către nazişti şi a colaboratorilor săi în perioada 1937-1944 pe teritoriul actual al Republicii Moldova.

Este o obligaţie faţă de generaţiile viitoare să cinstim memoria, victimele şi supravieţuitorii celei mai grave crime ale secolului XX. Oameni deportaţi, exterminaţi, doar din simplu motiv că erau evrei sau romi. Din păcate nici Republica Moldova nu a fost ferită de această urgie, pe teritoriul nostru în perioada anilor 30 şi 40 ai secolului trecut, au avut loc represiuni, crime colective cauzate doar de apartenenţa la etnie, fapt confirmat şi de rezultatele cercetărilor efectuate de către Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel, constituită în anul 2003 în România, la iniţiativa conducerii politice a statului. În 2004 a fost prezentat raportul final al acestei comisii, care a inclus o vastă cercetare a documentelor, mărturiilor, surselor istorice de orice fel, care descriu teroarea Holocaustul pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Datele prezentului raport demonstrează geneza mişcărilor antisemite violente, care ulterior au generat în pogromuri, deportări masive, crearea centrelor de concentrare şi exterminarea cetăţenilor de etnie evreiască.

Conform datelor raportului, doar în anul 1941 între 45 – 60 de mii de evrei au fost omorâţi în Basarabia şi Bucovina, circa 105-120 mii evrei au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria. Conform datelor aceluiaşi raport din circa 25000 de romi trimişi în Transnistria, 11 mii au murit. Din păcate chiar astăzi mai există oameni şi organizaţii care neagă sau ignoră amploarea acestor crime naziste împotriva umanităţii şi faptul că ele au avut loc pe teritoriul actual al Republicii Moldova.

Holocaustul reprezintă o mare tragedie istorică, dar şi o lecţie faptele căreia trebuie condamnate dar şi cunoscute. Condamnarea acţiunilor de învrăjbire, antisemitism, xenofobie, persecuţie şi exterminare a evreilor este o garanţie că astfel de evenimente tragice de trădare a umanităţii nu vor avea loc în societatea noastră.

Prin prezenta declaraţie Parlamentul Republicii Moldova acceptă Raportul Comisiei Internaţionale de Studiere a Holocaustului prezidate de Elie Wiesel, condamnă orice tentative de ignorare şi negare a Holocaustului.

Declaraţia în cauza este şi mai actuală astăzi când fenomenele etnocentrismului şi a xenofobiei mutilează şi capătă noi forme în Europa şi în toată lumea. Or, condamnarea, recunoaşterea Holocaustului nu este doar un act politic ci şi unul social, care exprimă clar că prin memorie şi istorie nu vom admite niciodată, nici un fel de acţiuni sau poziţii care să pună în pericol valoarea umană. Este o dovadă că societatea noastră este una matură, tolerantă, europeană, deschisă, care ştie să aprecieze corect trecutul şi care îşi va proteja viitorul de intoleranţă şi manipulare.

Ne angajăm să nu permitem ca ideologiile, oamenii sau organizaţiile să încerce revizuirea istoriei şi negarea Holocaustului. Considerăm că prin educaţie, cercetare, discuţii publice, memoria victimelor Holocaustului va fi cinstită, iar crimele condamnate astfel încât xenofobia, antisemitismul şi rasismul să nu aibă loc în Republica Moldova.

Vom încuraja mediul academic, şcolile şi universităţile din ţară să iniţieze cursuri, discuţii tematice şi simpozioane despre memoria Holocaustului, întru educarea spiritului de toleranţă, umanism şi respect reciproc. Or, numai prin educaţie şi demers public putem fi siguri că societatea nu va fi manipulată şi învrăjbită.

Reprimarea adevărului şi a amintirilor şi memoriei colective nu este specifică cetăţenilor Republicii Moldova. Cetăţenii Republicii Moldova au rezistat tuturor încercărilor de revizuire a trecutului. Societatea noastră este compusă din mai multe comunităţi a memoriei, unde toate victimele tuturor regimurilor anti-umane sunt omagiate şi cinstite, iar istoria ne-a învăţat că ignorarea trecutului afectează viitorul.