Raportul constată un nivel extrem de redus de acceptare a unor grupuri sociale din Republica Moldova, preponderent a persoanelor LGBT, persoanelor infectate cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilităţi mintale şi intelectuale şi persoanelor care au fost deţinute.

În câmpul muncii discriminarea se întâlneşte cel mai des pe criteriile de sex/gen, vârstă şi dizabilitate. Consiliu a constatat acte de discriminare şi în accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului, acces egal la justiţie, învăţământ etc.

La prezentarea raportului s-a vorbit şi despre recomandările şi propunerile făcute de Consiliu în adresa autorităţilor publice de resort. Printre cele mai importante sunt:

  • planificarea şi alocarea resurselor financiare pentru acţiuni de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi în sediile instituţiilor publice;
  • consolidarea eforturilor în vederea desfăşurării activităţilor şi programelor menite să sporească gradul de incluziune socială a persoanelor din grupurile marginalizate;
  • conjugarea eforturilor pentru eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor de orice fel, diminuarea atitudinilor şi comportamentelor ostile.
 

Sursa video: Privesc.eu