Totodată, personalul medical a beneficiat de instruire pentru a utiliza sistemul informaţional şi tehnica de calcul, iar în cadrul Ministerului Sănătăţii a fost format un grup permanent de lucru pentru oferirea suportului şi asistenţei necesare pentru utilizarea în condiţii optime a sistemului.

Fişa medicală a pacientului, în format electronic, va conţine datele personale ale acestuia, toate concediile medicale, analizele, reţetele prescrise, medicamentele folosite şi altele. La aceste date vor avea acces toţi medicii la care va apela pacientul.
 
Sistemul de date este absolut securizat, iar datele pe care le conţine sunt confidenţiale. În baza acestui sistem, pacienţii se vor putea înregistra online la medic în două-trei săptămâni.

Costul proiectului este de 19,2 milioane de lei, bani alocaţi din bugetul de stat.