Comitetul Executiv al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, la şedinţa din 16 decembrie, a adoptat următoarele decizii:

- a convoca cel de-al XV-lea Congres de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF pe data de 20 ianuarie 2017, în incinta Complexului Sportiv Futsal Arena FMF situat în mun. Chişinău, comuna Ciorescu, începutul lucrărilor Congresului ora 10:00;

- a fost creată Comisia de lucru, împuternicită şi responsabilă de pregătirea şi efectuarea altor acţiuni necesare pentru organizarea celui de-al XV-lea Congres de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal;

- a afilia în calitate de membri la FMF:
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv “Intersport” cu sediul în satul Sănătăuca, raionul Floreşti
Asociaţia Obştească “Fotbal Club Bogzeşti” din satul Bogzeşti, raionul Teleneşti