Este vorba de proiectul Protocolului la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto din 20 martie 1993 şi proiectul Protocolului la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar din 20 martie 1993.

Negocierile ar putea soluţiona problema legată de depăşirea de către cetăţenii Republicii Moldova a termenului de 90 zile de aflare pe teritoriul ucrainean.

Totodată, încheierea acestor protocoale va facilita călătoriile reciproce pentru categoriile de persoane care, conform specificului activităţilor, traversează frecvent hotarele ambelor state şi din care cauză depăşesc termenul de 90 zile de aflare pe teritoriul altui stat într-o perioadă de 180 zile.