Potrivit Promo-Lex, care a apărat drepturile acestor oameni, în 2015 CNAS a emis decizii de sistare a plăţilor sociale către unii cetăţeni care locuiesc în municipiul Tighina şi alte localităţi din zona de securitate. În unele cazuri, a decis să reţină lunar 20% din pensie.

„În cadrul acestor acţiuni, există şi suspiciuni rezonabile că CNAS a transmis ilegal informaţii, inclusiv date cu caracter personal ale beneficiarilor, către administraţia de facto, fără a avea o astfel de autorizare în acest sens. Din materialele existente rezultă că schimbul de date cu caracter personal a avut loc între CNAS şi Centrul de asigurare socială şi al ocrotirii sociale din oraşul Tighina, controlat de administraţia de facto din or. Tiraspol”, afirmă reprezentanţii Promo-Lex.

„Aceste persoane sunt private ilegal de plăţi sociale, în lipsa unor temeiuri legale. În astfel de situaţii, beneficiarii nu pot elementar să-şi procure cele mai necesare servicii şi bunuri, din lipsa resurselor financiare”, menţionează Vadim Vieru, avocat al Asociaţiei Promo-LEX.

În concluzie, Asociaţia Promo-LEX atrage atenţia asupra faptului că prin hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, Republica Moldova este obligată să protejeze drepturile cetăţenilor care locuiesc în regiunea transnistreană (cauzele Ilaşcu şi alţii v. Moldova şi Rusia, precum şi Catan şi alţii v. Moldova şi Rusia).

Prin urmare, obligaţia de a achita plăţile sociale către locuitorii din stânga Nistrului, care au contribuit la bugetul naţional de asigurări sociale, nu trebuie să fie condiţionată de recepţionarea unor plăţi din fonduri nerecunoscute, atenţionează Promo-LEX.