Documentul a fost elaborat în scopul „aprecierii meritelor şi sacrificiului personal al tuturor cetăţenilor Republicii Moldova care au contribuit la lichidarea consecinţelor avariei de CAE Cernobîl din anul 1986”, precum şi în legătură cu consemnarea a 30 de ani de la producerea acestui eveniment tragic.
 
Astfel, circa 2300 de persoane (dintre care 100 de persoane din partea stîngă a Nistrului) vor beneficia de dinstincţii, printre care:
- categoriile de persoane menţionate în articolul 6 al Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992;
- participanţii la experienţele nucleare sau la lichidarea consecinţelor avariilor cu radiaţie ionizată la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar.
 
Costul total pentru confecţionarea distincţiei nominalizate, a legitimaţiei, a baretei de substituire şi a cutiei capitonate aferente acesteia, inclusiv pentru elaborarea schiţelor distincţiei prin antrenarea unor experţi în domeniu (heraldişti, pictori, etc.), constituie 799.750 lei – mijloace care vor fi alocate din fondul de rezervă al Guvernului.
 
Conceptul distincţiei a fost examinat în cadrul grupului de lucru format din reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Apărării, Ministerului Finanţelor şi Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Cernobîl din Moldova”. Procedura de confecţionare a distincţiei respective va fi asigurată de către Ministerul Apărării.