Este hotorârea Curţii Constituţionale pronunţată astăzi. Magistraţii au decis că stabilirea unor plăţi obligatorii pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, inclusiv pentru manualele şcolare, care constituie un element esenţial al procesului de instruire, este contrară Legii Supreme.

Mai mult, gratuitatea învăţământului primar şi secundar general este prevăzută şi de jurisprudenţa anterioară a Curţii.

În acelaşi timp, Curtea a constatat reglementări confuze în Codul educaţiei cu referire la ciclurile învăţământului obligatoriu, motiv pentru care va remite o Adresă Parlamentului în vederea înlăturării deficienţelor constatate.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial.