„Cred că mulţi dintre noi sunt deranjaţi de „Mini vacanţele guvernamentale”. Această practică vicioasă şi lipsită de vreun motiv imperativ trebuie încetată, fapt pentru care propunem semnarea acestei petiţii”, se arată pe pagina online unde a fost lansată petiţia.

„Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat un obicei vicios de a acorda zile libere recuperabile după propriul său plac, considerând că cetăţenii acestei ţări, vor sau nu, trebuie să se odihnească mai mult decât prevede Codul muncii. Or, art.111 al acestuia, stabileşte o listă exhaustivă a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, clar enumerate, iar acordarea alor zile, care ulterior trebuie recuperate, nu face decât să pericliteze activitatea normală a instituţiilor publice, creând un disconfort atât în rândul beneficiarilor serviciilor publice, cât şi a funcţionarilor publici. Nu este clar scopul şi necesitatea cestor mini vacanţe”, spun organizatorii.

„Aceste zilele libere sunt acordate prin Hotărâri de Guvern, ceea ce le face obligatorii pentru cei din sistemul public, lărgind astfel, nejustificat, lista zilelor de sărbătoare nelucrătoare stabilite de articolul indicat mai sus. Această practică nu doar că ar trebui supusă unui control al constituţionalităţii, dar aduce şi o doză de haos în societate, având în vedere că nu este vreun motiv imperativ de a le acorda, iar activitatea persoanelor fizice şi juridice de drept privat depinde de prestarea serviciilor publice, şi pentru că aceste zilele libere date de Guvern nu au un caracter permanent, ci ocazional, fac imposibilă crearea unei agende sigure, fiind necesară reprogramarea activităţilor deja stabilite”, se arată în textul petiţiei.

Petiţia poate fi accesată pe pagina petitieonline.com

Amintim că în cadrul şedinţei de ieri a cabinetului de miniştri a fost aprobat un proiect care prevede ca 29 şi 30 august să fie zile libere. Ulterior, aceste zile vor fi recuperate în zilele de sâmbătă – 24 septembrie şi 22 octombrie.