Şefii diplomaţiilor din UE amintesc că avizul comun emis de Comisia de la Veneţia şi OSCE face referire la lipsa de consens asupra reformei electorale promovate de PD şi PSRM şi la „riscul că majoritatea candidaţilor să fie influenţaţi de oameni de afaceri sau de alţi actori care îşi urmează propriile interese”.

„Consecinţele noului sistem electoral ar trebui să fie monitorizate îndeaproape în timpul procesului electoral, inclusiv în timpul campaniei, în ziua alegerilor şi în perioada ulterioară, în ceea ce priveşte impactul acestora asupra democraţiei în general şi asupra sistemului multipartit în special. Transparenţa, inclusiv în cadrul unor alegerile credibile la nivel central şi local, este de o importanţă majoră”, se spune în concluziile Consiliului Afacerilor Externe care accentuează faptul că RM trebuie să respecte TOATE recomandările din avizul Comisiei de la Veneţia.

„Pentru ca toate reformele să aibă succes şi durabilitate, Consiliul reiterează importanţa consolidării relaţiilor cu societatea civilă. Consiliul încurajează cu fermitate autorităţile din Republica Moldova să implice societatea civilă în procesul decizional. Inclusiv implicarea societăţii civile este esenţială pentru un stat democratic, rezistent şi prosper”, se mai arată în aceste concluzii.

Consiliul reaminteşte, de asemenea, că libertatea şi pluralismul mass-media sunt condiţii prealabile pentru o societate democratică şi îndeamnă Republica Moldova să adopte reformele care abordează concentrarea proprietăţii mass-media şi garantează libertatea şi pluralismul mass-mediei.

Miniştrii de Externe ai UE mai vorbesc de necesitatea în ţara noastră „a unei lupte mai decisive împotriva corupţiei, cu rezultate concrete, însoţite de o reformă a sistemului judiciar, inclusiv de serviciul de urmărire penală”. Aceştia subliniază, de asemenea, că acest proces de reformă ar trebui să includă investigaţii aprofundate, imparţiale şi cuprinzătoare ai tuturor celor implicaţi în frauda bancară din 2014.

Consiliul Afacerilor Externe îşi reafirmă angajamentul de a consolida asocierea politică şi integrarea economică a RM în UE, lucrând în parteneriat strâns, pe baza Acordului de asociere care a intrat în vigoare în iulie 2016.

„Consiliul reaminteşte că UE rămâne angajată sprijinirea progreselor înregistrate în reformele necesare pentru a se asigura că cetăţenii Republicii Moldova se bucură de avantajele acordului de asociere, inclusiv a zonei de liber schimb, aprofundat şi cuprinzător.

Ultimele concluziile cu privire la RM au fost adoptate de Consiliul Afacerilor Externe 15 februarie 2016. Aceste concluzii s-au axat pe reformele pe care Moldova trebuie să le îndeplinească în conformitate cu acordul de asociere, pentru a îndeplini aşteptările cetăţenilor. Deşi recunoaşte paşii deja întreprinşi de Republica Moldova, Consiliul subliniază că este esenţial ca reformele începute în 2016 să continue şi să fie puse în aplicare.