În aceste condiţii, Guvernul va fi format din premier, trei vicepremieri şi nouă ministere: 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Ministerul Finanţelor
Ministerul Justiţiei
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Apărării
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

După reforma Guvernului, Ministerul Economiei va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi de la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, precum şi domeniul construcţii de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cu modificarea denumirii în Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Ministerul Culturii va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Educaţiei, de la Ministerul Tineretului şi Sportului şi domeniul de cercetare de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu modificarea denumirii în Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Sănătăţii, cu modificarea denumirii în Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de la Ministerul Mediului, cu modificarea denumirii în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

După aprobarea de către Parlament a Listei ministerelor, Guvernul urmează  în termen de 3 luni să întreprindă măsurile necesare în vederea reorganizării structurii organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, să prezente Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu noua structură a organelor centrale de specialitate ale administraţiei public şi să asigure ajustarea cadrului său normativ.

Amintim că la începutul lui iulie curent, proiectul privind reforma Guvernului a fost votat în lectură finală. Astfel, proiectul propune excluderea enumerării ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice. În schimb, premierul va avea dreptul de modifica lista ministerelor printr-o procedură mai simplificată.